Điện thoại: 024 38.387.717

Các hoạt động

Kế hoạch Triển khai cuộc thi “Cùng bạn kiến tạo tương lai” 2020

Thực hiện công văn số 1630/SGDĐT-CTTT ngày 28/5/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc phát động cuộc thi “Cùng nhau kiến tạo tương lai”, Trường THPT Xuân ...