Điện thoại: 024 38.387.717

Công văn hướng dẫn tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng ngành GDMN năm 2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:13 CH

Sở GDĐT Hà Nội gửi tới đơn vị Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 1714/ SGDĐT-QLT ngày 04/6/2020 của Sở GDĐT về Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN năm 2020 ( file đính kèm).

Sở GDĐT Hà Nội gửi tới đơn vị Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 1714/ SGDĐT-QLT ngày 04/6/2020 của Sở GDĐT về Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN năm 2020 ( file đính kèm).

4. CV Hướng dẫn 1778.pdf

4.1. Phụ lục CV Hướng dẫn 1778.pdf