Điện thoại: 024 38.387.717

Hoạt động giáo dục nhà trường

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp cụm Bắc – Nam Từ Liêm dành cho học sinh trung học năm học 2021- 2022 (HASEF)

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp cum Bắc – Nam Từ Liêm dành cho học sinh trung học năm học 2021- 2022 (HASEF) là sân chơi vô cùng bổ ích và lý thú ...

Hội Thảo Công Tác Chuyên Môn Năm Học 2021 - 2022

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm học 2021 - 2022 trong bối cảnh ...

Khai Giảng Năm Học 2021-2022: Ngày Khai Giảng Đặc Biệt Trong Lịch Sử

Sáng ngày 5/9/2021, Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng chung cho hơn 2.1 triệu học sinh trên toàn thành phố. Lễ khai giảng được tường thuật trực ...