Điện thoại: 024 38.387.717

Hướng dẫn đăng ký dự thi và danh sách điểm tiếp nhận đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2016

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:35 CH

 


-
Thí sinh đang học lớp 12: ĐKDT tại CSGD nơi thí sinh học lớp 12;

- Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp: ĐKDT tại CSGD nơi thí sinh học lớp 12 hoặc CSGD nơi thí sinh cư trú;

- Thí sinh tự do đã tốt nghiệp, dự thi chỉ để xét tuyển vào ĐH, CĐ: ĐKDT tại Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã nơi thí sinh cư trú;

Danh sách các điểm tiếp nhận Đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2016 - Thành phố Hà Nội xem trong file đính kèm