Điện thoại: 024 38.387.717

Hướng dẫn (kèm biểu mẫu) Tuyển thẳng, ƯTXT và thay đổi nguyện vọng ĐKXT

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:39 CH
Hướng dẫn (kèm biểu mẫu) Tuyển thẳng, ƯTXT và thay đổi nguyện vọng ĐKXT
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD, Sở GD&ĐT, website nhà trường đăng tải các văn bản mà Sở GD&ĐT đã gửi các đơn vị để triển khai tới học sinh một số nội dung sau:
 
1) Phiếu đăng ký thay đổi nguyện vọng XT (phụ lục 2) kèm theo Hướng dẫn (Dùng cho thí sinh có NV đổi nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi THPT QG);
 
2) Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
 
3) Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 3, 4, 5).
 
4) Biểu mẫu nhập danh sách đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 8, 9, 10, 11).
 
Đề nghị các đơn vị ĐKDT in ấn các phiếu trên và phát hành cho những học sinh có nguyện vọng; hướng dẫn cho học sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi và đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đảm bảo đúng thời hạn quy định, đúng quy trình trong hướng dẫn.
Tải file đính kèm Tại đây:
1. 2-Hướng dẫn Hồ sơ tuyển thẳng ưu tiên
2. 3-Mau_Phieu_Doi_Xet_NV(PL2)_Kem_Huong_Dan
3. 4-Mau_Phieu_Tuyen_Thang_Uu_tien_XT(PL_345)
4. 645_DH_2017
/Upload/9850-tuyen thang/Phu_Luc_8_9_10_11.xlsx