Điện thoại: 024 38.387.717

Kế Hoạch Thi Đua Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:22 CH

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020 của BTV Quận đoàn Bắc Từ Liêm; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 của trường THPT Xuân Đỉnh, Hướng tới kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2019), được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH nhà trường, BCH Đoàn trường THPT Xuân Đỉnh tổ chức các hoạt động và phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam giữa các chi đoàn theo các nội dung cụ thể sau:

Kính gửi: - GVCN các lớp

- Bí thư, Lớp trưởng các lớp

- Đoàn viên, thanh niên các lớp

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019-2020 của BTV Quận đoàn Bắc Từ Liêm; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 của trường THPT Xuân Đỉnh, Hướng tới kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2019), được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH nhà trường, BCH Đoàn trường THPT Xuân Đỉnh tổ chức các hoạt động và phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam giữa các chi đoàn theo các nội dung cụ thể tại file đính kèm bên dưới:

KH TĐ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20.11.2019.pdf 

Nội dung: Vũ Hà
Đăng bài: Lê Thảo