Điện thoại: 024 38.387.717

Lịch Kiểm Tra Tập Trung Giữa Kỳ II NH 2020-2021

Cập nhật: 07 Tháng Ba 2021 10:30:41 SA

 

Lich Ktr Giua Ki
Thời gian:  Toán, Văn : 90 phút  
  Các môn còn lại: 45 phút  
Hình thức: Kiểm tra trên máy tính: Lý 11 A1-A6, Hóa 11A1-A2
  Kiểm tra trên giấy: Các môn còn lại.  
Tổ chức: 24 HS/phòng thi    
  Sắp xếp phòng thi theo năng lực HS  
  Môn Vật lý, Hóa học 11 tại phòng Tin học (01 HS/máy tính)

 

 

Đăng bài: Lê Thảo