Điện thoại: 024 38.387.717

Qui chế thi THPT quốc gia 2015 và qui chế TSĐHCĐ 2015

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:14:58 CH

Mời các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh tải về qui chế thi THPT quốc gia 2015 và qui chế tuyển sinh đại học cao đẳng 2015.

 

Mời các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh tải về qui chế thi THPT quốc gia 2015 và qui chế tuyển sinh đại học cao đẳng 2015.

1. Qui chế thi THPT Quốc gia 2015:     Tải về

2. Qui chế Tuyển sinh Đại học - cao đẳng 2015:    Tải về