Điện thoại: 024 38.387.717

Thông báo danh sách và lịch sinh hoạt các câu lạc bộ hè 2017

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:18 CH
GVCN, các thầy cô giảng dạy và các em học sinh tải về danh sách, lịch sinh hoạt các câu lạc bộ hè 2017 tại đây

STT

TÊN FILE

PDF

EXCEL

1

1-DANH SACH THEO LOP K10

download

download

2

2-DANH SACH THEO LOP K11

download

download

3

3- LỊCH CÁC CLB Hè

download

download