Điện thoại: 024 38.387.717

Trường THPT Xuân Đỉnh Tuyển Sinh Năm Học Mới 2021-2022

Cập nhật: 29 Tháng Tư 2021 11:07:48 CH

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH - VƯƠN CAO, VƯƠN XA, VƯƠN RA HỘI NHẬP
TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022
Phạm vi tuyển sinh toàn Thành phố
❤️❤️ Chỉ tiêu tuyển sinh: 630 học sinh ❤️❤️
Tổng số lớp: 14- Trong đó 90 chỉ tiêu cho lớp Liên Kết Quốc Tế 🤩
Địa chỉ: 178 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
☎️ Điện thoại: 024.3838.7717 - 038.4577.888 (Thầy Mạnh)
Website: thptxuandinh-hanoi.edu.vn
❤️ TỰ TIN ĐĂNG KÝ - CƠ HỘI NHƯ Ý ❤️

1
Thông tin tuyển sinh
2
Địa bàn tuyển sinh
3
Điểm nổi bật
5
Thông tin lớp Liên kết Quốc Tế
4 (1)
Phương thức đăng ký tuyển sinh NH 21-22
Đăng bài: Lê Thảo