Điện thoại: 024 38.387.717

Chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 2015

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:49 CH

Sáng nay, thứ bảy ngày 27-12-2014, Đại học FPT, Trường THPT Xuân Đỉnh đã phối hợp tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 2015. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa ý nghĩa nay...

Cập nhật: 10h10' , thứ bẩy ngày 27-12-2014.
Sáng nay, thứ bảy ngày 27-12-2014, Đại học FPT, Trường THPT Xuân Đỉnh đã phối hợp tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 2015. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa ý nghĩa nay: