Điện thoại: 024 38.387.717

Công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 (1)

Cập nhật: 24 Tháng Mười Hai 2022 10:53:31 SA
86582B05 9A4A 48A6 B4F6 F215295C89E4

 

15B94055 97DF 497E 993C 90E917C88CB1
Đăng bài: Lê Thảo