Điện thoại: 024 38.387.717

Danh Sách Học Sinh Trúng Tuyển và Xếp Vào Lớp Cam Kết Đầu Ra IELTS Năm Học 2021-2022

Cập nhật: 29 Tháng Bảy 2021 10:32:51 SA

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP LIÊN KẾT TIẾNG ANH, CAM KẾT ĐẦU RA IELTS NĂM HỌC 2021-2022

LỚP A01 là những học sinh theo học ban Khoa học tự nhiên

LỚP D01 là những học sinh theo học ban Khoa học xã hội

Đăng bài: Lê Thảo