Điện thoại: 024 38.387.717

Đề Cương Ôn Tập Học Kì I Năm Học 2018-2019

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:01:38 CH

Các em học sinh tải về đề cương ôn tập học kì I năm học 2018-2019 ở bảng bên dưới. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!

 

STT

MÔN

KHỐI 10

KHỐI 11

KHỐI 12

1

Toán

Toan 10.pdf

Toan 11.pdf

Toan 12.pdf 

2

Ly 10.pdf

Ly 11.pdf

Ly 12.pdf

3

Hóa

Hoa 10.pdf

Hoa 11.pdf

Hoa 12.pdf

4

Văn

Van 10.pdf 

Van 11.pdf 

Van 12.pdf 

5

Anh

Anh 10.pdf

Anh 11.pdf

Anh 12.pdf

6

Anh sách mới

Anh10 New.pdf

Anh 11 New.pdf

Anh 12 New.pdf

7

Sinh

Sinh 10.pdf

Sinh 11.pdf

Sinh 12.pdf

8

Sử

Su 10.pdf

Su 11.pdf

Su 12.pdf

9

Địa

Dia 10.pdf

Dia 11.pdf

Dia 12.pdf

10

Công Dân

GDCD 10.pdf

GDCD 11.pdf

GDCD 12.pdf

 

Người đăng bài: Lê Thảo