Điện thoại: 024 38.387.717

ĐH Ngoại thương bổ sung ngành học mới, tổ hợp mới trong tuyển sinh 2017

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:37 CH
Trường ĐH Ngoại thương vừa thông báo phương án tuyển sinh 2017. Theo đó, trường bổ sung thêm ngành mới là Kinh doanh quốc tế và tổ hợp mới trong xét tuyển.
Trường ĐH Ngoại thương vừa thông báo phương án tuyển sinh 2017. Theo đó, trường bổ sung thêm ngành mới là Kinh doanh quốc tế và tổ hợp mới trong xét tuyển.

 >> Trường ĐH Hàng Hải tuyển sinh 2017 theo 2 hình thức
 >> Tuyển sinh 2017: Các trường công an không xét tổ hợp khối C
 >> Phương án tuyển sinh đại học năm 2017 của nhóm GX sẽ như thế nào?

Năm 2017, trường ĐH Ngoại thương đã quyết định bổ sung tổ hợp xét tuyển mới bên cạnh các tổ hợp xét tuyển truyền thống trong tuyển sinh các năm trước.

Tổ hợp xét tuyển mới là D07 gồm ba môn Toán - Hóa học - Tiếng Anh được áp dụng trong xét tuyển ở hầu khắp các ngành, chuyên ngành (trừ nhóm ngành ngôn ngữ).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3.750, tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2016. Trong đó, cơ sở Hà Nội có 2.700 chỉ tiêu, cơ sở TP.HCM có 900 chỉ tiêu và cơ sở Quảng Ninh có 150 chỉ tiêu đào tạo ĐH chính quy.

Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia. Năm nay, trường tiếp tục duy trì điều kiện sơ tuyển của thí sịnh là điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ khá trở lên.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

2017

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Đaị học chính quy CS1-Hà Nội

2700

Kinh tế

840

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, Nga (D02)
Toán, Văn, Pháp (D03)
Toán, Văn, Trung (D04)
Toán, Văn, Nhật (D06)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Quản trị kinh doanh

340

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Kế toán

150

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Tài chính-Ngân hàng

340

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Kinh doanh quốc tế

140

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản

50

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Nhật (D06)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Kinh tế quốc tế

340

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, Pháp (D03)

Toán, Hóa, Anh (D07)

Luật

120

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Ngôn ngữ Anh

170

Toán, Văn, Anh (D01)

Ngôn ngữ Pháp

60

Toán, Văn, Pháp (D03)

Ngôn ngữ Trung Quốc

60

Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Văn, Trung (D04)

Ngôn ngữ Nhật

90

Toán, Văn, Anh (D01) Toán, Văn, Nhật (D06)

Đại học chính quy CS2-Tp. Hồ Chí Minh

900

Kinh tế

500

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Nhật (D06)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Quản trị kinh doanh

150

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Kế toán

100

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Tài chính-Ngân hàng

150

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Văn, Nhật (D06)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Đại học chính quy Cơ sở Quảng Ninh

150

Kế toán

70

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Kinh doanh quốc tế

80

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Hóa, Anh (D07)

Tổng đại học chính quy

3750

Hồng Hạnh (Theo Dân Trí)