Điện thoại: 024 38.387.717

Giới thiệu chương trình lớp 10 năm học 2022-2023

Cập nhật: 09 Tháng Bảy 2022 6:09:38 CH
 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH

NĂM HỌC 2022 – 2023

Năm học 2022 – 2023, trường THPT Xuân Đỉnh thực hiện giảng dạy lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông theo Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là chương trình GDPT 2018).  Chương trình giảng dạy nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục.

Chương trình giảng dạy của nhà trường dành cho học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 bảo đảm định hướng thống nhất với những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời phù hợp với nguyện vọng học tập của học sinh, phù hợp với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường. Bao gồm:

Môn học bắt buộc: 05 môn học bắt buộc: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Giáo dục QP-AN.

Môn học lựa chọn: 05 môn học từ 3 nhóm môn học sau, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

MÔN CÔNG NGHỆ, NGHỆ THUẬT

VẬT LÝ

HÓA HỌC

SINH HỌC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

GD KT&PL

TIN HỌC

CÔNG NGHỆ

ÂM NHẠC

MỸ THUẬT

 

                         

Cụm chuyên đề học tập: Mỗi cụm chuyên đề gồm 03 môn học chuyên sâu. Cụ thể có: Cụm chuyên đề khoa học tự nhiên (KHTN): chuyên sâu các môn Toán - Lý – Hóa hoặc Toán – Hóa – Sinh; Cụm chuyên đề khoa học xã hội (KHXH): chuyên sâu các môn Toán - Văn - Tiếng Anh hoặc Văn – Sử - Địa.

Hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) và Nội dung giáo dục địa phương.

Chương trình bảo đảm tính ổn định trong toàn bộ khóa học, các bộ môn khoa học giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. Về phẩm chất và năng lực người học, hình thành và phát triển cho học sinh 5 phẩm chất chủ yếu: Yêu nước - Nhân ái - Chăm chỉ - Trung thực và Trách nhiệm; những năng lực cốt lõi: Năng lực tự chủ và tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; 07 năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định gồm: Năng lực ngôn ngữ; Năng lực tính toán; Năng lực khoa học; Năng lực công nghệ; Năng lực tin học; Năng lực thẩm mĩ, Năng lực thể chất.

Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023 còn bổ sung thêm những môn học mới như MỸ THUẬT, ÂM NHẠC góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh. Đặc biệt, trường tiếp tục tổ chức liên kết với trung tâm Tiếng Anh như Smartcom, Kella giảng dạy Tiếng anh tại trường. Chương trình bổ trợ Tiếng anh tăng cường kỹ năng nghe nói cho học sinh các lớp đại trà được duy trì thực hiện từ các năm học 2013-2014. Chương trình cam kết đầu ra ielts 6.0 là chương trình dành riêng cho các học sinh học có nguyện vọng học chuyên sâu môn Tiếng Anh và thi chứng chỉ IELTS đã được thực hiện tại trường từ năm học 2018-2019. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, chất lượng giảng dạy được quản lý chặt chẽ, công tác phối hợp với đơn vị IDP tổ chức thi IELTS tại trường đã giúp cho các học sinh tham gia học tập đạt kết quả đầu ra xuất sắc.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục thông qua hoạt động của người học được chú trọng: Tích cực hoá hoạt động của học sinh trong học tập bộ môn; Tích cực hoá hoạt động của học sinh trong hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong và ngoài khuôn viên nhà trường thông qua một số hình thức chủ yếu như thực hành thí nghiệm, sinh hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng, thăm quan, cắm trại, đọc sách...

Với năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nhà trường tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, mở rộng các mô hình giáo dục hướng tới một môi trường học tập năng động, sáng tạo, để mỗi học sinh học tập tại trường THPT Xuân Đỉnh được phát huy tài năng và trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đăng bài: mas831010089@hnue.edu.vn