Điện thoại: 024 38.387.717

Học bổng La Trobe Star Scholarships cho chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, Marketing & Tài chính

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:50 CH
Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Hà Nội và Đại học La Trobe (Úc) dành tặng những suất học bổng toàn phần và học bổng bán phần đối với chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, Marketing và Tài chính. Học bổng toàn phần (cho cả khóa học) có trị giá lên tới 256 triệu đồng.
Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Hà Nội và Đại học La Trobe (Úc) dành tặng những suất học bổng toàn phần và học bổng bán phần đối với chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh, Marketing và Tài chính. Học bổng toàn phần (cho cả khóa học) có trị giá lên tới 256 triệu đồng.

Xin mời xem thông tin chi tiết về chương trình Cử Nhân Quản trị Kinh doanh, Marketing và Tài Chính và thông tin về học bổng La Trobe Start Scholarship tại:
http://latrobe.hanu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=335&Itemid=670&lang=vn

Banner chuong trinh lien ket voi AH La Trobe.jpeg