Điện thoại: 024 38.387.717

Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển Thẳng, Ưu Tiên Xét Tuyển Vào Các Trường ĐH, CĐ, TC Năm 2019

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:40 CH
Các em học sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tải về file bên dưới để hoàn thiện hồ sơ.

Các em học sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tải về file bên dưới để hoàn thiện hồ sơ:


1. File hướng dẫn hồ sơ Tuyển thẳng, Ưu tiên: 
11a-Huong_Dan_Ho_So_Tuyen_Thang_Uu_Tien.docx

2. File mẫu phiếu Tuyển thẳng, Ưu tiên:
11b-Mau_Phieu_Tuyen_Thang_Uu_tien_XT(PL_345).doc

Thông tin: BGH
Đăng bài: Lê Thảo