Điện thoại: 024 38.387.717

Hướng Dẫn Dự Thi Dịch Vụ Công Trực Tuyến Năm 2019

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:34 CH
Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phó Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tham gia cuộc thi Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến của ngành GDĐT Hà Nội 

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phó Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tham gia cuộc thi Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến của ngành GDĐT Hà Nội với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố (http: //dichvucong.hanoi.gov.vn/dich-vu-truc-tuyen), các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết...nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn Ngành thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại. Từ đó, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ công trực tuyến của Ngành và Thành phố, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến.
Trường THPT Xuân Đỉnh gửi tới toàn thể CBGVNV và các em học sinh "Hướng dẫn dự thi" và "Bộ câu hỏi ôn tập" (đính kèm bên dưới). Thầy cô và các em nghiên cứu để tham gia dự thi đúng hạn và đạt kết quả tốt.

Tải về file hướng dẫn dự thi:  Hướng dẫn dự thi.pdf 

Tải về file bộ câu hỏi ôn tập: Bo-cau-hoi.pdf

Chúc thầy cô và các em học sinh đạt kết quả cao trong cuộc thi sắp tới!

Thông tin: Thầy Mạnh
Đăng bài: Lê Thảo