Điện thoại: 024 38.387.717

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi và thành viên phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:06 CH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi và thành viên phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016
Các thầy cô giáo và nhân viên nhà trường tải về file đính kèm tại đây:
1. Dành cho cán bộ coi thi
2. Dành cho thành viên phục vụ