Điện thoại: 024 38.387.717

Hướng Dẫn Tuyển Sinh Vào Lớp 10 THPT Năm Học 2024-2025

Cập nhật: 19 Tháng Tư 2024 9:57:00 SA

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, nội dung cụ thể trong file đính kèm./.

Nguồn: Website Sở GD&ĐT Hà Nội

Đăng bài: Lê Thảo