Điện thoại: 024 38.387.717

Kế hoạch tổ chức thi Olympic các môn học lớp 10 và lớp 11

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:02 CH
Kế hoạch tổ chức thi Olympic các môn học lớp 10 và lớp 11...
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi Olympic các môn học lớp 10 và lớp 11
Cụm Từ Liêm – Thanh Xuân – Cầu Giấy - Ba Đình – Tây Hồ
Năm học 2013-2014
 TẢI KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY: DOWNLOAD
1. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi
a) Thời gian: Thứ Tư, ngày 19/03/2014.
b) Địa điểm thi và chấm thi: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.
2. Môn thi, hình thức thi và phạm vi nội dung thi
a) Môn thi: Các môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.
b) Hình thức thi:
- Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa đề thi được ra dưới hình thức tự luận.
- Môn Ngoại ngữ kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan (thể thức giống như đề thi học sinh giỏi thành phố lớp 12).
c) Phạm vi nội dung thi: Các kiến thức trong chương trình nâng cao tính đến hết ngày 08/03/2014.
3. Đối tượng và điều kiện dự thi:
- Là học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 của các trường THPT trong cụm, có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:
+ Hạnh kiểm Tốt, học lực Khá hoặc Giỏi;
+ Nếu dự thi môn Ngữ Văn thì điểm trung bình môn Ngữ Văn đạt từ 7,5 trở lên; Nếu dự thi các môn khác thì phải đạt điểm trung bình môn học này từ 8,0 trở lên.
- Hiệu trưởng các trường sẽ quyết định đối với các trường hợp học sinh đặc biệt của trường mình.
4. Lịch thi, thời gian làm bài thi
a) Thời gian làm bài:
- Thời gian làm bài là 150 phút đối với các môn: Ngữ Văn, Toán;
- Thời gian làm bài là 120 phút đối với các môn: Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học.
b) Lịch thi:
- Đối với học sinh khối 10: Thi buổi Sáng ngày 19/3/2014. Cụ thể:- Đối với học sinh khối 11: Thi buổi Chiều ngày 19/3/2014. Cụ thể:- Yêu cầu tất cả thí sinh dự khai mạc và nghe chỉ dẫn về sơ đồ phòng thi.
- Yêu cầu học sinh xuất trình thẻ học sinh hoặc Chứng minh nhân dân khi vào phòng thi.
6. Đăng ký dự thi
a) Mỗi học sinh được đăng ký dự thi không quá 01 môn.
c) Các đơn vị gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có xác nhận của Hiệu trưởng trước ngày 03/3/2014 (theo mẫu Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm; văn bản được soạn trên phông chữ Times New Roman gửi tới Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai theo địa chỉ email: c3minhkhai@hanoiedu.vn)
Căn cứ số lượng thí sinh dự thi, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ điều động giám thị, giám khảo là giáo viên các trường trong cụm (Phụ lục 3, Phụ lục 4).
7. Đề thi
a) Thể thức đề thi:
- Mỗi môn sử dụng 1 đề thi.
- Thang điểm: 20.
- Đề thi được chế bản và sao in phát đến từng thí sinh.
b) Ra đề thi:
- Cụm trường đã đề nghị Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cung cấp đề thi cho kỳ thi.
- Kinh phí ra đề do Cụm trường chi trả.
9. Lịch làm việc của Ban coi thi, chấm thi
- Ngày 19/03/2014: Coi thi, làm phách.
- Ngày 20/03/2014: Làm phách, chấm thi
- Ngày 21/03/2014: Lên điểm, xếp giải.
- Ngày 22/03/2014: Tổng kết, gửi kết quả đến các trường.
10. Cơ  sở vật chất tổ chức kỳ thi
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi. Các trường sẽ đóng góp lệ phí thi theo số học sinh đăng ký dự thi.
11. Phân công nhiệm vụ
- Mỗi đơn vị có học sinh dự thi cử 01 lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức kỳ thi.
- Căn cứ số học sinh dự thi của mỗi đơn vị, Ban Tổ chức sẽ phân bổ số giáo viên của các đơn vị tham gia Ban Coi thi và Ban Chấm thi.
12. Kinh phí tổ chức kỳ thi
- Kinh phí tổ chức kỳ thi do các đơn vị đóng góp theo đầu học sinh dự thi.
- Lệ phí thi: Dự kiến mức lệ phí là 100.000 đồng/1 học sinh.
- Kinh phí chấm thi: 8.000đ/1 bài thi 120 phút; 10.000đ/1 bài thi 150 phút.
- Kinh phí ra đề thi: 1.000.000đ/1 đề thi chính thức; 1.000.000đ/1 đề thi dự bị.
                                                                       CỤM TRƯỞNG
                                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
                                                                             (Đã ký)
                                                                   Vũ Thị Phương Anh