Điện thoại: 024 38.387.717

Lễ Tổng Kết Và Trao Giải Cuộc Thi Đại Sứ Văn Hoá Đọc Thành Phố Hà Nội Lần Thứ III - Năm 2023 Chủ Đề “Sách: Kết Nối Tri Thức - Kiến Tạo Tương Lai”

Cập nhật: 22 Tháng Mười Một 2023 3:52:48 CH

 

Đăng bài: Lê Thảo