Điện thoại: 024 38.387.717

Lịch Học Online Từ Ngày 17/02/2021

Cập nhật: 16 Tháng Hai 2021 2:41:01 CH

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ 17/02/2021, học sinh học online tại nhà cho đến khi có thông báo đi học trở lại, các tiết học được dạy theo đúng TKB cũ, kế hoạch dạy học bộ môn hiện hành, về giờ học có điều chỉnh như sau: mỗi tiết học 35 phút, ra chơi cách giữa các tiết 10 phút. Buổi sáng tiết 1 bắt đầu từ: 7h30, buổi chiều: 13h30. Học Tiếng Anh với GVNN tạm nghỉ.  

Tgb On
Đăng bài: Lê Thảo