Điện thoại: 024 38.387.717

Mẫu đơn ĐKTS ĐH-CĐ và Tài liệu tập huấn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:36 CH
Mẫu đơn ĐKTS ĐH-CĐ và Tài liệu tập huấn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng  hệ chính quy năm 2016
Mời các em học sinh và các bậc cha mẹ học sinh tải về Tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh năm 2016 tại đây:
1. Mẫu đơn ĐKTS ĐH-CĐ 2016

2. Tài liệu tập huấn công tác tuyển sinh 2016