Điện thoại: 024 38.387.717

Một số tài liệu hỗ trợ thí sinh ĐKDT TN THPT và xét tuyển ĐH,CĐGDMN năm 2021

Cập nhật: 06 Tháng Năm 2021 8:42:26 CH

Để hỗ trợ thí sinh trong công tác đăng ký dự thi TN THPT và xét tuyển ĐH,CĐGDMN, Sở GDĐT gửi tới các đơn vị một số tài liệu hỗ trợ thí sinh do Bộ GDĐT gửi  ngày 26/4/2021, cụ thể:

  1. Công văn 1605/BGDĐT-QLCL về thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi TN THPT và tuyển sinh năm 2021
  2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý thi TN THPT và xét tuyển ĐH,CĐGDMN bản dành cho thí sinh
Đăng bài: Lê Thảo