Điện thoại: 024 38.387.717

nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường công an phải là nguyện vọng ưu tiên số 1

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:38 CH
nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường công an phải là nguyện vọng ưu tiên số 1
Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng sau đăng ký xét tuyển vào các trường CAND năm 2017. Theo đó, nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường công an phải là nguyện vọng ưu tiên số 1.
Hồ sơ xét tuyển vào trường CAND bao gồm: Phiếu xét tuyển đại học CAND; Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trường CAND.

526 chỉ tiêu xét tuyển cao đẳng, trung cấp công an nhân dân năm 2017

526 chỉ tiêu xét tuyển cao đẳng, trung cấp công an nhân dân năm 2017

Đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng sau đăng ký xét tuyển vào các trường CAND năm 2017 như sau:

Công an các địa phương, đơn vị hướng dẫn thí sinh ĐKXT vào 1 tổ hợp của 1 ngành của 1 trường CAND, tổ hợp, ngành và trường CAND này phải trùng với tổ hợp, ngành và trường CAND thí sinh đăng ký trên hồ sơ thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT ở nguyện vọng 1.

Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại Cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học PCCC.

Số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh trên hồ sơ xét tuyển đại học CAND phải trùng với Số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) mà thí sinh đã khai tại Hồ sơ ĐKXT THPT Quốc gia.

Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, căn cứ điểm thi, nguyện vọng xét tuyển của bản thân, trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của mình (trong đó có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND).

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng 01 trong 02 cách: điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại điểm ĐKDT THPT Quốc gia.

Thí sinh lưu ý, dù thay đổi thế nào nhưng nếu thí sinh có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường CAND thì nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1 (trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng của Bộ GD&ĐT).

Khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND (tổ hợp môn xét tuyển, ngành xét tuyển, trường xét tuyển) bên cạnh phải khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng nộp cho Sở GD&ĐT, thí sinh phải khai Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND theo mẫu của Bộ Công an có xác nhận của Công an nơi sơ tuyển gửi về trường CAND ĐKXT chính thức.

Đạt điều kiện sơ tuyển mới được xét tuyển vào các trường CAND

Công an các địa phương, đơn vị tập hợp dữ liệu ĐKXT, lập danh sách ĐKXT vào từng trường CAND, gửi file dữ liệu danh sách ĐKXT cho các học viện, trường đại học CAND. Các trường CAND căn cứ thông tin thí sinh (chiều cao, cân nặng, bệnh lý khác, học lực, hạnh kiểm) để tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ ĐKXT đối với những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, học lực, hạnh kiểm.

Lưu ý: Chỉ những thí sinh nào được các trường CAND cập nhật đạt điều kiện sơ tuyển mới được xét tuyển vào các trường CAND, được điều chỉnh thông tin về tổ hợp môn, ngành, trường CAND xét tuyển sau khi có điểm thi.

Toán, Ngữ văn là môn ưu tiên khi xét tuyển

Các trường CAND tổ chức xét tuyển, công bố điểm trúng tuyển theo quy chế và lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt nhiều so với chỉ tiêu thì thí sinh trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh.

Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

526 chỉ tiêu xét tuyển cao đẳng, trung cấp công an nhân dân

Trong đó 200 chỉ tiêu cao đẳng và 326 chỉ tiêu trung cấp.

Đối tượng: Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND nhập ngũ đợt 1 năm 2015 (xuất ngũ đợt 1 năm 2018) đạt sơ tuyển, dự thi THPT Quốc gia năm 2017, không có môn đạt điểm liệt (1 điểm), không trúng tuyển đại học CAND.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu ĐKXT cao đẳng, trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an.

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.

- Các giấy tờ liên quan đến việc xác định khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên.

- Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/cấp học thí sinh ĐKXT.

Quy trình tổ chức xét tuyển:

Mỗi thí sinh được cấp 01 Phiếu ĐKXT cao đẳng, trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh. Sau khi ĐKXT, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh ĐKXT hệ đại học T34 được ĐKXT 1 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh. Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Cảnh sát PCCC tỉnh, TP trực thuộc trung ương được ĐKXT 1 trường cao đẳng theo phân vùng tuyển sinh và chỉ được ĐKXT hệ trung cấp tại T34, không ĐKXT hệ trung cấp các trường khác.

Căn cứ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh, chỉ tiêu được giao, điểm trúng tuyển đại học CAND, dữ liệu điểm thí sinh, Cục Đào tạo sẽ xây dựng phương án điểm xét tuyển từ cao đẳng đến trung cấp để báo cáo phê duyệt và thông báo cho Công an các địa phương, đơn vị cử đi đào tạo và các trường CAND tiếp nhận đào tạo.

- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt nhiều so với chỉ tiêu thì thí sinh trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, Xét thí sinh tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh.

Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử.

Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

Nhật Hồng