Điện thoại: 024 38.387.717

Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

Cập nhật: 22 Tháng Tám 2020 10:06:57 CH

Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nguồn: Website Sở GD&ĐT HN

Đăng bài: Lê Thảo