Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo Danh Sách Lớp 10 Năm Học 2019-2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:10 CH
Do điều kiện cơ sở vật chất nhà trường đang cải tạo sửa chữa. Học sinh lớp 10 (Khóa 60 năm học 2019-2020) xem danh sách lớp Website...

Ban Giám Hiệu trường THPT Xuân Đỉnh thông báo:
Do điều kiện cơ sở vật chất nhà trường đang cải tạo sửa chữa. Học sinh lớp 10 (Khóa 60 năm học 2019-2020) xem danh sách lớp tại file bên dưới, các em chú ý lịch tập trung thay đổi như sau:
- 7h30 ngày 29/7/2019 tập trung học sinh khối 10 (mặc đồng phục theo quy định).
- Từ 29/07 đến 03/08/2019 học sinh khối 10 học tập tìm hiểu truyền thống nhà trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin: BGH
Đăng bài: Lê Thảo