Điện thoại: 024 38.387.717

Thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:40 CH

Sở GDĐT Hà Nội chuyển tới các đơn vị Công văn số 2242/BGDĐT-CNTT của Bộ GDĐT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trường THPT Xuân Đỉnh thông báo tới các thí sinh đăng ký dự thi THPT năm 2020 được biết nội dung trong công văn để thí sinh thực hiện (trong file đính kèm).


Sở GDĐT Hà Nội chuyển tới các đơn vị Công văn số 2242/BGDĐT-CNTT của Bộ GDĐT về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trường THPT Xuân Đỉnh thông báo tới các thí sinh đăng ký dự thi THPT năm 2020 được biết nội dung trong công văn để thí sinh thực hiện (trong file đính kèm).