Điện thoại: 024 38.387.717

Thông Báo Thời Gian Các Tiết Học Online

Cập nhật: 01 Tháng Hai 2021 8:42:34 SA

 THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA SỞ GIÁO DỤC HÀ NỘI, TỪ 1/2/2021 TOÀN TRƯỜNG DẠY HỌC ONLINE (TRÊN PHẦN MỀM ZOOM) THEO TKB ĐANG THỰC HIỆN CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI. GIỜ HỌC BUỔI SẢNG: 7H30, CHIỀU 14H00. MỖI TIẾT HỌC 35 PHÚT. NGHỈ GIỮA TIẾT 2-3: 10 PHÚT, NGHỈ CÁC TIẾT CÒN LẠI: 5 PHÚT.

Gio Hoc Online Tu 1.2.2021.
Cong Van Day Online

 

Đăng bài: Lê Thảo