Điện thoại: 024 38.387.717

Thông báo trả bằng tốt nghiệp THPT khóa 57

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:14:59 CH

 BGH Trương THPT Xuân Đỉnh:

Nhà trường phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 57. Thời gian: từ 8h30 ngày 01/12/2019 (Chủ Nhật) tại văn phòng trường THPT Xuân Đỉnh. Học sinh đến lấy bằng mang theo Chúng minh nhân dân. Trân trọng!

 BGH Trường THPT Xuân Đỉnh:

Nhà trường phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 57. Thời gian: từ 8h30 ngày 01/12/2019 (Chủ Nhật) tại văn phòng trường THPT Xuân Đỉnh. Học sinh đến lấy bằng mang theo Chứng minh nhân dân. Trân trọng!