Điện thoại: 024 38.387.717

Thông báo về việc miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:39 CH
Sở GD&ĐT gửi các đơn vị công văn 455/KTKĐCLGD ngày 13/4/2017 về việc miễn thi ngoại ngữ để các đơn vị triển khai việc tiếp nhận hồ sơ miễn thi ngoại ngữ của thí sinh đúng quy định.
Kính gửi các đơn vị;
Sở GD&ĐT gửi các đơn vị công văn 455/KTKĐCLGD ngày 13/4/2017 về việc miễn thi ngoại ngữ để các đơn vị triển khai việc tiếp nhận hồ sơ miễn thi ngoại ngữ của thí sinh đúng quy định.
Sở gửi kèm mẫu chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh(TOEFL, IELTS) để các đơn vị sử dụng để kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ của thí sinh. Trong trường hợp cần xác minh lại thông tin của chứng chỉ ngoại ngữ, các đơn vị liên hệ với Sở để được trợ giúp.
Trân trọng ./.


Công văn số 455/KTKĐCLGD về việc miễn thi ngoại ngữ

Mẫu chứng chỉ IELTS

TOEFL iBT examinee Score report original

TEOFL ITP Score original