Điện thoại: 024 38.387.717

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 11 Năm Học 2019-2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:22 CH
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 11 năm học 2019-2020

KẾT QUẢ THI ĐUA VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 11 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI SÁNG

K SÁNG- DS HS VI PHẠM.pdf

K SÁNG- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY.pdf 

K SÁNG- TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN.pdf 

KHỐI CHIỀU

K CHIỀU- DS HS VI PHẠM.pdf

K CHIỀU- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY.pdf

K CHIỀU- TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN.pdf 

Tổng hợp: Vũ Hà
Đăng bài: Lê Thảo