Điện thoại: 024 38.387.717

Trường THPT Xuân Đỉnh Tuyển Sinh Lớp Liên Kết Quốc Tế

Cập nhật: 30 Tháng Tư 2021 8:47:49 SA

Mọi thông tin về lớp Quốc Tế vui lòng liên hệ:

Thầy Tiến Mạnh: 0384.577.888

Thầy Tuấn Phương: 0904.121.996

Cô Thu Ngọc: 0904.184.369

Cô Nguyễn Hương: 0989.832.538

Đăng bài: Lê Thảo