Điện thoại: 024 38.387.717

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu, niên nhi đồng toàn quốc 2014

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:02 CH
Các em học sinh chú ý tải về "Thông báo nộp sản phầm cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu, niên nhi đồng toàn quốc lần thứ X" để thực hiện đúng hạn thời gian hoàn thành và nộp sản phầm.
Thông báo nộp sản phầm cuộc thi sang tạo thanh, thiếu, niên nhi đồng toàn quốc lần thứ X
Kính gửi:
    
- Các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã;
- Các trường Tiểu học, THCS, THPT, TCCN trực thuộc;
- Các trung tâm GDTX, KTTH.
Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT, TCCN, giám đốc các trung tâm GDTX, trung tâm KTTH triển khai
1. Phân loại, chấm sản phẩm, trao giải cấp cơ sở
- Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã thành lập một Ban tổ chức cấp cơ sở, triển khai thu nhận, chấm sản phẩm dự thi cấp cơ sở với học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở
- Mỗi trường THPT, TCCN, TT GDTX, TT KTTH thành lập một Ban tổ chức cấp cơ sở, triển khai thu nhận, chấm sản phẩm dự thi cấp cơ sở với học sinh của trường.
Ban tổ chức cấp cơ sở dựa vào thể lệ cuộc thi, xây dựng tiêu chí cho từng lĩnh vực dự thi, thành lập ban giám khảo chấm sản phẩm. Tùy theo điều kiện của từng trường, từng quận huyện, có thể trao giải cấp cơ sở nhằm động viên, khuyến khích học sinh dự thi, tìm hiểu kiến thức khoa học.
2. Hoàn thiện hồ sơ, tập hợp sản phẩm dự thi cấp Thành phố
Ban tổ chức cấp cơ sở tập hợp, tuyển chọn sản phẩm có chất lượng gửi dự thi cấp thành phố. Sản phẩm dự thi được đóng gói, vận chuyển gửi về Ban tổ chức cấp thành phố đảm bảo yêu cầu
3. Tải về thông báo đầy đủ ở file đính kèm dưới đây: