Điện thoại: 024 38.387.717

Sở GDĐT gửi số điện thoại trực hỗ trợ thi và tuyển sinh của bộ GDĐT và các danh mục năm 2020 bộ GDĐT đã rà soát lần 2

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:13 CH
Công văn số 2189/BGDĐT-QLCL của Bộ GDĐT thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2020. ( file đính kèm)

Sở GDĐT Hà Nội gửi tới các đơn vị :

1. Công văn số 2189/BGDĐT-QLCL của Bộ GDĐT thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2020. ( file đính kèm)

2. Các danh mục của tất cả các tỉnh/ thành phố trong toàn quốc Bộ GDĐT gửi lần 2. (3 file đính kèm)

CONG VAN GIAI DAP THAC MAC.pdf

DM Tinh, Huyen Nam 2020.pdf