Điện thoại: 024 38.387.717

Danh Sách Học Sinh 3 Khối Năm Học 2019-2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:10 CH
Danh sách học sinh khối 10.11.12 năm học 2019-2020

Các em học sinh xem danh sách lớp học, sơ đồ lớp học của mình tại file bên dưới:

Danh sách khối 10: DSLop10N_HK1_2019.pdf

Danh sách khối 11DSLop11 _HK1_2019.pdf

Danh sách khối 12DSLop12 _HK1_2019.pdf

Sơ đồ lớp học: 

Khối 12 và các lớp 10A1.2.3.4.5.6 học buổi sáng, Khối 11 và các lớp 10D1.2.3.4.5.6 học buổi chiều, cụ thể thời gian các tiết học như sau:

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

1

7h15-8h00

13h15-14h00

2

8h05-8h50

14h05-14h50

3

9h05-9h50

15h05-15h50

4

9h55-10h40

15h55-16h40

5

10h45-11h30

16h45-17h30

 Người lập: BGH
Đăng bài: Lê Thảo