Điện thoại: 024 38.387.717

Đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2013-2014

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:01:37 CH
Các thầy cô giáo và các em học sinh đã có thể tải về đề cương ôn tập học kỳ II năm học 2013-2014

Lưu ý:
1. File được lưu dưới định dạng pdf, nếu không đọc được thầy cô giáo và học sinh có thể tải phần mềm sau đây để cài đặt trên máy:Foxit reader.
2. Mọi vấn đề về đề cương (không tải được, lỗi font, lỗi file,…) xin phản hồi ngay vào hộp thư phuongnguyentuan86@gmail.com.

KHỐI 12

STT

MÔN

FILE DOWNLOAD

GHI CHÚ

1

Toán


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

2

Ngữ Văn

Tải về

3

Anh văn

Tải về

4

Vật Lý


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

5

Hóa học


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

6

Sinh học


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

7

Lịch Sử

Tải về

8

Địa lý

Tải về

9

GDCD


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

10

Tin Học


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

11

Công nghệ


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 11

STT

MÔN

FILE DOWNLOAD

GHI CHÚ

1

Toán

Tải về

2

Ngữ Văn

Tải về

3

Anh văn

Tải về

4

Vật Lý

Tải về

5

Hóa học

Tải về

6

Sinh học

Tải về

7

Lịch Sử

Tải về

8

Địa lý

Tải về

9

GDCD


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

10

Tin Học


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

11

Công nghệ


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 10

STT

MÔN

FILE DOWNLOAD

GHI CHÚ

1

Toán

Tải về Có bổ sung bài 12

2

Ngữ Văn

Tải về

3

Anh văn

Tải về

4

Vật Lý

Tải về

5

Hóa học

Tải về

6

Sinh học

Tải về

7

Lịch Sử

Tải về

8

Địa lý

Tải về

9

GDCD


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

10

Tin Học


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên

11

Công nghệ


Ôn tập Theo yêu cầu giáo viên