Điện thoại: 024 38.387.717

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm môn Tin học (NH 2015-2016)

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:48 CH

Chiều thứ 5 ngày 25-11-2015, tại trường THPT Xuân Đỉnh đã diễn ra hội thi giáo viên dạy giỏi môn Tin học. Cô Nguyễn Thị Hồng giáo viên tin học nhà trường đã tham dự hội thi. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được...

Chiều thứ 5 ngày 25-11-2015, tại trường THPT Xuân Đỉnh đã diễn ra hội thi giáo viên dạy giỏi môn Tin học. Cô Nguyễn Thị Hồng giáo viên tin học nhà trường đã tham dự hội thi. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được:
.