Điện thoại: 024 38.387.717

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố môn Tin học năm học 2015-2016

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:48 CH

Ngày 27-02-2016, cô giáo Nguyễn Thị Hồng, giáo viên bộ môn Tin học của nhà trường đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được...

Ngày 27-02-2016, cô giáo Nguyễn Thị Hồng, giáo viên bộ môn Tin học của nhà trường đã tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được: