Điện thoại: 024 38.387.717

Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng theo chủ đề tích hợp liên môn và vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn 2016-2017

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:33 CH
Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng theo chủ đề tích hợp liên môn và vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn 2016-2017
1. Các thầy cô giáo tải về kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng tích hợp liên môn tại đây: download

2. Các em học sinh tải về kế hoạch tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn tại đây: download