Điện thoại: 024 38.387.717

Kế hoạch Triển khai cuộc thi “Cùng bạn kiến tạo tương lai” 2020

Cập nhật: 09 Tháng Tám 2020 3:50:02 CH

Thực hiện công văn số 1630/SGDĐT-CTTT ngày 28/5/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc phát động cuộc thi “Cùng nhau kiến tạo tương lai”, Trường THPT Xuân Đỉnh xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Thực hiện công văn số 1630/SGDĐT-CTTT ngày 28/5/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc phát động cuộc thi “Cùng nhau kiến tạo tương lai”, Trường THPT Xuân Đỉnh xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi, cụ thể như file đính kèm:

KH Kien tao tuong lai (CV 1630).docx

Thể lệ cuộc thi_Solve for Tomorrow 2020 I T&C _ 200521 [FINAL].pdf