Điện thoại: 024 38.387.717

Khai Báo Y Tế Toàn Dân

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:24 CH

🔥KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN🔥

"Là hành động của một người có TRÁCH NHIỆM, có Ý THỨC"
------------------------------------------------------------------

Tình hình y tế cấp bách, nếu bạn vẫn chưa khai báo y tế, hay những người thân của bạn vẫn chưa thực hiện điều đó. Thì hãy nhanh chóng thực hiện ngay thôi và chia sẻ cho mọi người cùng thực hiện. Chỉ ít phút thôi, thể hiện bạn là NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM với bản thân, với xã hội

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
Truy cập vào địa chỉ: https://suckhoetoandan.vn/ hoặc https://tokhaiyte.vn/ để điền tờ khai theo qui định