Điện thoại: 024 38.387.717

Lễ dâng hương tại Đền Sóc 2016

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:16 CH

Thứ tư ngày 17-02-2016, Ban giám hiệu, đoàn thanh niên cùng toàn thế giáo viên chủ nhiệm và học sinh khối 12 đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền Sóc. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được:

Thứ tư ngày 17-02-2016, Ban giám hiệu, đoàn thanh niên cùng toàn thế giáo viên chủ nhiệm và học sinh khối 12 đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền Sóc. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được: