Điện thoại: 024 38.387.717

Một số lưu ý khai phiếu đăng ký dự thi kỳ thi thpt quốc gia năm 2016

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:36 CH

Để giảm thiểu các sai sót khi đăng ký dự thi, một số điểm sau đây thí sinh cần đặc biệt lưu ý, các điểm tiếp nhận đăng ký dự thi (đơn vị đăng ký dự thi) cần nắm vững để hướng dẫn thí sinh...

 

Trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau phiếu số 2, đối chiếu với các quy định của Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành để đảm bảo nội dung sẽ điền vào các mục trên phiếu là đúng. Lưu ý đến các nội dung liên quan đến cụm thi, môn thi, môn xét công nhận tốt nghiệp và đặc biệt chú ý đến các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách ưu tiên tránh nhầm lẫn, sai sót có thể dẫn đến rắc rối, thiệt thòi cho thí sinh khi dự thi và tham gia xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để giảm thiểu các sai sót khi đăng ký dự thi, một số điểm sau đây thí sinh cần đặc biệt lưu ý, các điểm tiếp nhận đăng ký dự thi (đơn vị đăng ký dự thi) cần nắm vững để hướng dẫn thí sinh. 

a) Yêu cầu về thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (Mục 5).

Quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 có 2 nội dung về chế độ ưu tiên có liên quan đến thời gian của hộ khẩu thường trú đó là:

1) Ưu tiên đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc Trung cấp) trên 18 tại Khu vực 1.

 2) Ưu tiên khu vực cho thí sinh cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn: "Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc Trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học trung học tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;"

Các quy định này được thể hiện tại Mục 5. trong Phiếu đăng ký dự thi, lưu ý cách khai như sau:

Mục 5: Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng ở bên phải.

Chú ý: Mã xã hiện nay chỉ quy định cho các xã thuộc Khu vực 1 (khu vực tuyển sinh), do đó thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã.

Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính, thí sinh ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống.

Điểm mới cần lưu ý:

- Đối với thí sinh là dân tộc thiểu số để được hưởng đối tượng ưu tiên 01 cần khẳng định bản thân có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc Trung cấp) trên 18 tại khu vực 1 bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng với mục “Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:   

- Đối với thí sinh ở các xã đặc biệt khó khăn (xã và mã xã đặc biệt khó khăn có thể tra trong tài liệu hướng dẫn tuyển sinh), học THPT hoặc tương đương tại các trường đóng trên địa bàn huyện có các xã đặc biệt khó khăn để được hưởng ưu tiên Khu vực 1 thì yêu cầu thời gian có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc Trung cấp) trên 18 tháng. Vì vậy thí sinh thuộc diện này phải khẳng định bản thân có hộ khẩu thường trú trên 18 (trong thời gian học THPT phổ thông hoặc Trung cấp) tại “xã đặc biệt khó khăn” bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng với mục “Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:   “

Như vậy thí sinh có thể không đánh dấu vào cả 2 mục này nếu thí sinh không thuộc diện ưu tiên nào trong 2 diện nói trên hoặc đánh dấu vào một trong 2 mục hoặc cả hai tùy theo thí sinh thuộc diện ưu tiên nào.

b) Quân nhân, công an nhân dân được cử đi dự thi; học sinh trong những năm học THPT có thời gian học ở nước ngoài (Mục 6).

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

- Đối với thí sinh là quân nhân, công an nhân dân được cử tham gia dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quânmã trường THPT là 900. Khi đó nếu thí sinh có thời gian đóng quân từ 18 tháng trở lên được chọn mức ưu tiên khu vực theo nơi đóng quân đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

- Đối với thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nammã trường THPT là 800. Thời gian học ở nước ngoài thí sinh không được tính để hưởng ưu tiên khu vực.

c) Đăng ký số điện thoại và email (Mục 7).

Thí sinh cần ghi rõ số điện thoại (cố định hoặc di động) và email để tiên cho liên hệ giữa nơi tiếp nhận đăng ký dự thi, các trường ĐH, CĐ tuyển sinh…với thí sinh khi cần thiết.

Đặc biệt lưu ý

- Ngoài trực tiếp nhận tài khoản đăng nhập hệ thống Quản lý thi THPT quốc gia (trang dành cho thí sinh) tại điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi, thí sinh có thể nhận được tài khoản này qua địa chỉ email đã đăng ký.

- Năm 2016, cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến. Để đảm bảo chính chủ nhân (thí sinh) là người trực tiếp đăng ký xét tuyển và bảo mật thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh, phần mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến sẽ cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn đến điện thoại di động của thí sinh. Thí sinh dùng mã này để vào giao diện đăng ký xét tuyển.

Do vậy thí sinh muốn thực hiện phương thức đăng ký xét tuyển trực tuyến, nhất thiết phải đăng ký một số điện thoại di động.

Số điện thoại và email được khai tại Mục 7:

Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email (nếu có).

d) Đăng ký môn thi bảo lưu kết quả để xét công nhận tốt nghiệp (Mục 14).

Thí sinh đã dự thi THPT năm 2015 chưa được công nhận tốt nghiệp, được bảo lưu những môn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp năm 2015 nếu đủ điều kiện bảo lưu theo quy định.

Thí sinh đăng ký môn bảo lưu tại Mục 14.

đ) Chọn môn thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp (Mục 15).

Thí sinh phải xác định đủ 4 môn dùng để xét công nhận tốt nghiệp, các môn được xác định để xét công nhận tốt nghiệp được chọn ra từ các môn đăng ký dự thi (Mục 12), đăng ký miễn thi ngoại ngữ (Mục 13), các môn đăng ký bảo lưu (Mục 14). Thí sinh xác định môn xét công nhận tốt nghiệp tại Mục 15:

e) Xác định khu vực ưu tiên trong tuyển sinh đại học cao đẳng (Mục 17).

Thí sinh cần nghiên cứu kỹ các quy định về chế độ chính sách ưu tiên truyển sinh trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành để xác định mức ưu tiên thích hợp, tránh các khai sai về diện ưu tiên dẫn đến các rắc rối, thiệt thòi cho thí sinh khi tham gia xét tuyển ĐH, CĐ.

Đối với ưu tiên khu vực, nếu thí sinh khai đầy đủ các dữ kiện về hộ khẩu thường trú (Mục 5), nơi học trung học phổ thông hoặc tương đương (Mục 6) thì phần mềm quả lý phiếu đăng ký dự thi sẽ tự động xác định được mức ưu tiên khu vực thích hợp.

Thí sinh điền thông tin khu vực ưu tiên tại Mục 17.

Thí sinh cần kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi trên Hệ thống quản lý thi THPT quốc gia nếu thấy khu vực do phần mềm xác định khác với khu vực trên phiếu đăng ký dự thi thí sinh phải xem xét lại thông tin đã khai tại Mục 5Mục 6, nếu có sai sót phải báo về nơi đăng ký dự thi để điểu chỉnh.