Điện thoại: 024 38.387.717

Ngoại khóa: Tham quan, học tập tại khu di tích đền Sóc năm học 2016-2017

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:17 CH

Sáng thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh khối 10 và khối 11 tham quan học tập tại khu di tích đền Sóc, núi Vệ Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được...

Sáng thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh khối 10 và khối 11 tham quan học tập tại khu di tích đền Sóc, núi Vệ Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được: