Điện thoại: 024 38.387.717

Sở GDĐT Hà Nội gửi Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ĐH,CĐ GDMN năm 2020

Cập nhật: 09 Tháng Tám 2020 3:52:08 CH

Sở GDĐT Hà Nội gửi Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ GDMN năm 2020 ( file đính kèm). Các em học sinh có nguyện vọng vào các trường ĐH, CĐ GDMN nghiên cứu và thực hiện theo đúng lịch tại công văn 1714/SGDĐT-QLT.

 

Sở GDĐT Hà Nội gửi Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ GDMN năm 2020 ( file đính kèm). Các em học sinh có nguyện vọng vào các trường ĐH, CĐ GDMN nghiên cứu và thực hiện theo đúng lịch tại công văn 1714/SGDĐT-QLT.

1-Huong_Dan_Ho_So_Tuyen_Thang_Uu_Tien_2020.docx

2-Mau_Phieu_Tuyen_Thang_Uu_tien_XT_2020.doc

3-TT_DH_2020.xlsx

4a. CV Hướng dẫn 1778.pdf

4b. Phụ lục CV Hướng dẫn 1778.pdf

5.CV1714_DH_CD_SGD_QLT_2020.pdf