Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu áp dụng từ 05-01-2015

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:03 CH
Đã có thời khóa biểu áp dụng từ 05-01-2015, kính mời các thầy cô giáo và các em học sinh tải về để thực hiện.
Cập nhật: 5h45' thứ bẩy ngày 27-12-2014.
Các thầy cô giáo và các em học sinh tải về thời khóa biểu mới dưới đây:
File đính kèm:

File

Ghi chú

File size

Lần sửa cuối

Thời khóa biểu chính ca áp dụng từ 5—1-2015

 

43.5 kb

27-12-2014

Thời khóa biểu thể dục-quốc phòng áp dụng từ 5-1-2015

 

35 kb

27-12-2014

                                                                                                                                                    BGH