Điện thoại: 024 38.387.717

Thời khóa biểu áp dụng tử 15-08-2016

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:06 CH
Kính mời các thầy cô giáo và các em học sinh tải về thời khóa biểu áp dụng từ 15-08-2016 tại đây Kính mời các thầy cô giáo và các em học sinh tải về thời khóa biểu tại đây


1. Thời khóa biểu chính ca

2. Thời khóa biểu thể dục-quốc phòng